FRANK, Jaromír. Analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29981. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO