ZÁHORSKÁ, Hana. Finanční zajištění veřejného investičního projektu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.
Uložit do Citace PRO