RATISLAVOVÁ, Eva. Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30047. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.
Uložit do Citace PRO