PALÁTOVÁ, Marcela. Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2013 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30051. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO