KOŽELUHOVÁ, Jana. Problematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvy [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30057. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO