KULT, Jan. Revitalizace vybraného úseku toku [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2014 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30114. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miloslav Šlezingr.
Uložit do Citace PRO