SKLENÁŘOVÁ, Ludmila. Stavebně technologický projekt Bioplynové stanice Pikárec [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30157. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO