MIHOČOVÁ, Silvie. Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Doležalová Weissmannová.
Uložit do Citace PRO