KOLIBAČOVÁ, Silvie. Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3024. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO