ŠMÍDKOVÁ, Michaela. Bytový dům v Horních Loučkách [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jana Krupicová.
Uložit do Citace PRO