JURKA, Vít. Návrh vytápění z pohledu primární energie [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30290. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO