SNOPEK, Milan. Řešení vybraných aspektů chlazení jatek [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30296. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ondřej Šikula.
Uložit do Citace PRO