POSPÍŠIL, Jan. Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30304. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.
Uložit do Citace PRO