TOUFAR, Pavel. Vliv parametrů a vlastností pneumatik na jízdní dynamiku vozidel [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3031. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Panáček.
Uložit do Citace PRO