ZELÍKOVÁ, Gabriela. Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.
Uložit do Citace PRO