KOŠARIŠŤAN, Miroslav. Návrh korekčního předzesilovače pro klasický gramofon [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO