PĚCH, Pavel. Použití speciálních pojiv při recyklaci asfaltových směsí na obalovně [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2014 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Varaus.
Uložit do Citace PRO