JANÍČEK, Jakub. Školící středisko Zašová - stavebně technologický projekt [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2014 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30431. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO