DVOŘÁK, Jan. Vliv intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnoty průvzdušnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30494. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.
Uložit do Citace PRO