MACHAČOVÁ, Denisa. Víceúrovňové hodnocení křehkosti vybraných stavebních kompozitů [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30497. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Keršner.
Uložit do Citace PRO