KOLLÁR, Marcel. Dvoukanálový devítipásmový ekvalizér [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3050. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Petržela.
Uložit do Citace PRO