CUPAL, Martin. Vliv koeficientu redukce na zdroj ceny na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3055. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO