HLAVÁČEK, Jan. Bytový dům [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2014 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO