NOVOTNÝ, David. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30635. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.
Uložit do Citace PRO