HÝL, Michal. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/307. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO