KOUDELKOVÁ, Petra. Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(17), 81-89 [cit. 2018-12-11]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30724
Uložit do Citace PRO