JELEN, Richard. Kotle na biomasu [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3085. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO