BANČÁKOVÁ, Anna. Vliv detergentů na aktivitu, tepelnou stabilitu a agregaci imobilizovaných lipáz [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30857. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Soňa Hermanová.
Uložit do Citace PRO