BENÍČKOVÁ, Romana. Sledování vlivu použití autochtonní kvasinky při výrobě vína v podmínkách vinařství [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30860. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.
Uložit do Citace PRO