VRŠANSKÁ, Martina. Studie aktivity extracelulárních enzymů produkovaných různými druhy kvasinek [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30894. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislava Voběrková.
Uložit do Citace PRO