PITAŠ, Martin. Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3090. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO