MAHDALOVÁ, Martina. Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách jablek [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO