MATYSOVÁ, Dorota. Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30907. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Poláček.
Uložit do Citace PRO