CHERNIKAVA, Alena. Topologické vlastnosti zobecněných kontextových struktur [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30908. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav matematiky. Vedoucí práce Martin Kovár.
Uložit do Citace PRO