VLACHOVÁ, Jana. Studium parciálního skluzu v kapalinách s využitím vysokofrekvenčních střižných kmitů [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30911. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Diethelm Johannsmann.
Uložit do Citace PRO