ČUTA, Robert. Příprava DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3099. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Bohuslav Rittich.
Uložit do Citace PRO