ČÍŽEK, Jan, Ondřej KOVÁŘÍK, Jan SIEGL, Khiam Aik KHOR a Ivo DLOUHÝ. Influence of plasma and cold spray deposited Ti Layers on high-cycle fatigue properties of Ti6Al4V substrates. Surface and Coatings Technology [online]. Elsevier, 2013, 217(02), 23-33 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2012.11.067. ISSN 0257-8972. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31002
Uložit do Citace PRO