FLODEROVÁ, Hana. Extrémy funkce jedné a více proměnných [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3106. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Štarha.
Uložit do Citace PRO