TEMEL, Aleš. Měření a analýza vlastností detektorového předzesilovače [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Stanislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO