LEFNEROVÁ, Marcela. Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Renata Komendová.
Uložit do Citace PRO