LICHOSYT, Tomáš. Řízení modelu pneumatického lisu [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO