MATYÁŠ, Martin. Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Karolína Benešová.
Uložit do Citace PRO