HAJNÝ, Pavel. Návrh robotické buňky pro manipulační operace [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO