BARTÁKOVÁ, Veronika. Podnikatelský plán pro projekt Vrakotechna.cz [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31490. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO