MIZEROVÁ, Petra. Návrh komunikačního mixu podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2014 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31497. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO