ZAHRADNÍK, Radek. Rozměřování záznamů EKG s využitím kombinování metod [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31544. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Vítek.
Uložit do Citace PRO