LÝČKOVÁ, Veronika. Vyhledávání homologních genů [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31583. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimíra Kubicová.
Uložit do Citace PRO