SLÍŽ, Martin. Hodnocení vlivu různých aspektů na kvalitu v 3DTV: Subjektivní testy [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Libor Boleček.
Uložit do Citace PRO