HRADIL, Martin. Regálový zakladač pro obráběcí nástroje [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/31648. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO