TOMAN, Jiří. Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Josef Koláčný.
Uložit do Citace PRO